Use code SANTA for 10% off

Days
Hours
Minutes
Seconds

Advanced Roblox Scripting

Нурнете во сложеноста на кодирањето со Luau, истражувајќи теми како што се дизајн на интерфејс, креирање на анимации и напредни игри. Совршен за аспиративни програмери, овој курс ги спојува креативноста и решавањето проблеми, откривајќи ги возбудливите можности на напредното кодирање во Roblox. Придружете ни се на ова динамично патување преку возбудливиот процес на креирање игри!

28

Апликации

Во последните 7 дена.

4.98

Course Rating

Возраст

Од 6 до 14 години

Должина

3 месеци

Времетраење

Duration

2 Часа / Неделно

Почнувајќи од

15 Март

Форма

Онлајн

Цена

2000 ден / Месечно

Што ќе учиме?

Ние учиме, играме,
Создаваме!

3D Дизајн

Ќе го истражите возбудливиот свет на 3D дизајнот. Ќе научите како да манипулирате со 3D модели и направите цели мапи на игри.

Практични Активности

Практичните активности ги поттикнуваат децата беспрекорно да ги применат своите нови вештини и знаења во креирањето игри.

Lua Програмирање

Учениците ќе го совладаат програмирањето, трансформирајќи ги линиите на код во интерактивни Roblox Игри.

Што ќе учиме?

Модули

Setting up Roblox Studio

Starting your child’s exciting journey into the world of game design. Imagination comes to life, as we explore the essential tools and features to kickstart your game development adventure.

Basics of Lua Coding

Dive into the fundamentals of Lua coding. This beginner-friendly section introduces coding concepts in a playful manner, laying the groundwork for young minds to understand the magic behind game creation

Dodgeball Game

Learn how to design and implement game mechanics, fostering a hands-on experience that reinforces coding principles while having a blast.

User Interface Design

Customize the look and feel of your games, mastering the art of creating visually appealing interfaces that enhance the overall gaming experience.

Designing Multiplayer Games

Take your game design skills to the next level by exploring the realm of multiplayer games. Learn how to create environments where friends can join forces or compete.

Character Animations

Bring your game characters to life through the magic of animations! Discover the basics of animating characters, adding personality and movement that adds an extra layer of excitement to your games.

Monetizing Roblox Games

Understanding different strategies for earning Robux, creating a foundation for aspiring young entrepreneurs in the digital gaming world.

Adding Game Passes

Unlock the secrets to enhancing your game's with in-game purchases, providing players with unique perks and features that make your creation stand out.

Creating Badges

Learn how to create recognition for players' accomplishments, adding a sense of accomplishment and a dash of competition to your virtual world.

Закажи го првиот бесплатен час денес!

Закажи го првиот бесплатен час денес, и види ја разликата!

Пријави се за бесплатен пробен час и искусете ја моќта на нашите курсеви. На овие часови може да се приклучат и родителите.
Игри од наши ученици

Кодирај и Оствари ги
Своите Соништа

Вклучи се во забавната зона на креирање игри, каде учениците ги претвораат своите идеи во возбудливи игри! Од борба со зомбиња до тркање со формули. Тестирајте некои од нашите студентски игри подолу!
Учи & Играј

Играње денес,
кодирање утре

Инспирирајте го вашето дете да премине од играње игри кон нивно создавање. Придружете ни се на ова забавно патување за откривање на креативноста – запишете го вашето дете сега и авантурите за кодирање може да започнат!

Научи да кодираш

Кодирање ги опремува децата со основни вештини за дигиталната ера, но истовремено поттикнува приспособливост, тимска работа и самодоверба. Овие вештини не се потребни само за потенцијална идна кариера во ИТ светот, туку придонесуваат и за нивниот личен развој.

Когнитивен развој

Дизајнот на игри и кодирањето на млада возраст ги подобрува когнитивните вештини како што се решавање проблеми, критичко размислување и логично расмилување. Децата ја развиваат способноста да ги разложат сложените проблеми на помали, поедноставни делови.

Креативност и иновации

Подобрување на креативноста кај децата преку креирање на интерактивни игри.

Дигитална писменост

Познавањето на дизајн и кодирање ја подобрува дигиталната писменост кај децата. Овие две вештини се основата на дигиталната писменост во денешниот свет на технологијата.

ЧПП

Пронајдете ги одговорите на често поставуваните прашања за курсевите и нашата компанија.
Каде се одвиваат курсевите?
Курсевите се одвиваат онлајн, достапни од било каде.
Дали курсевите се сертифицирани?
Секој студент добива сертификат пред завршување на курсот. Сите сертификати ги доставуваме до вашиот дом.
Дали курсевите се добри за почетници?
Да, курсевите се дизајнирани за почетници, обезбедувајќи солиден вовед во креирањето на игри.
Каков уред му треба на моето дете?
Вообичаено потребно е компјутер или лаптоп.

FAQs

Find answers to frequently asked questions about our courses and company.
Where are the courses?
Courses are held online, accessible from anywhere with a live Tutor.
Are the courses certified?
The students will receive a certificate upon completion of the course. All certificates will be delivered to your home.
Are the courses good for beginners
Yes, the courses are designed for beginners, providing a solid introduction to game design.
What device does my child need?
A computer or laptop is usually required for the courses.