Use code SANTA for 10% off

Days
Hours
Minutes
Seconds

Roblox Game Design

Нурнете во светот на креирањето игри со нашиот курс Roblox Game Design! Научете ги основите за кодирање, принципите на дизајнирање игри, изградбата на Obby и анимирање во Roblox. Ослободете ја вашата креативност преку решавање проблеми и логичко размислување додека креирате сопствени игри. Придружете ни се на оваа возбудлива и забавна авантура!

24

Апликации

Во последните 7 дена.

4.98

Course Rating

Возраст

Од 6 до 14 години

Должина

3 месеци

Времетраење

Duration

2 Часа / Неделно

Почнувајќи од

15 Март

Форма

Онлајн

Цена

2000 ден / Месечно

Што ке учиме?

Ние учиме, играме,
Создаваме!

3D Дизајн

Ќе го истражите возбудливиот свет на 3D дизајнот. Ќе научите како да манипулирате со 3D модели и направите цели мапи на игри.

Практични Активности

Практичните активности ги поттикнуваат децата беспрекорно да ги применат своите нови вештини и знаења во креирањето игри.

Основи на Кодирање

Учениците ќе ги совладаат основите на програмирањето, трансформирајќи ги линиите код во интерактивни игри на Roblox.

Што ќе учиме?

Модули

Learn the fundamentals of game creation with Roblox and Scratch.

Introduction to Roblox

Embark your kids on an exciting journey into the world of Roblox! This introductory section will guide kids how to download and use Roblox Studio

Designing First Game

Get hands-on with creativity! In this section, young game designers will learn the fundamentals of crafting their very own games on Roblox

Creating Obby Game

Kids will discover how to design challenging yet fun levels that test players' skills and keep them engaged.

Basic Lua Programming

Unleash the power of coding! This section introduces kids to the basics of Lua programming, an essential skill for any aspiring game developer.

User Input and Controls

The kids will be exploring the concepts of user input and controls, empowering them to create engaging and responsive projects

Creating Traps

What's an adventure without a few surprises? Dive into the art of trap design, where kids will learn how to add suspense and challenge to their games

Game Mechanics

Master the mechanics of game design! Kids will explore the principles behind creating smooth and engaging gameplay experiences

Creating a Racing Game

Rev up the excitement! In this section, young game designers will learn the ins and outs of creating their very own racing game on Roblox

Final Project

Bring it all together in the final stretch! Kids will showcase their newfound skills by working on a comprehensive final project, applying everything they've learned throughout the course to create a unique and impressive Roblox game.

Закажи го првиот бесплатен час денес!

Закажи го првиот бесплатен час денес, и види ја разликата!

Пријави се за бесплатен пробен час и искусете ја моќта на нашите курсеви. На овие часови може да се приклучат и родителите.
Игри од наши ученици

Кодирај и Оствари ги
Своите Соништа

Вклучи се во забавната зона на креирање игри, каде учениците ги претвораат своите идеи во возбудливи игри! Од борба со зомбиња до тркање со формули. Тестирајте некои од нашите студентски игри подолу!
Учи & Играј

Играње денес,
кодирање утре

Инспирирајте го вашето дете да премине од играње игри кон нивно создавање. Придружете ни се на ова забавно патување за откривање на креативноста – запишете го вашето дете сега и авантурите за кодирање може да започнат!

Научи да кодираш

Кодирање ги опремува децата со основни вештини за дигиталната ера, но истовремено поттикнува приспособливост, тимска работа и самодоверба. Овие вештини не се потребни само за потенцијална идна кариера во ИТ светот, туку придонесуваат и за нивниот личен развој.

Когнитивен развој

Дизајнот на игри и кодирањето на млада возраст ги подобрува когнитивните вештини како што се решавање проблеми, критичко размислување и логично расмилување. Децата ја развиваат способноста да ги разложат сложените проблеми на помали, поедноставни делови.

Креативност и иновации

Подобрување на креативноста кај децата преку креирање на интерактивни игри.

Дигитална писменост

Познавањето на дизајн и кодирање ја подобрува дигиталната писменост кај децата. Овие две вештини се основата на дигиталната писменост во денешниот свет на технологијата.

ЧПП

Пронајдете ги одговорите на често поставуваните прашања за курсевите и нашата компанија.
Каде се одвиваат курсевите?
Курсевите се одвиваат онлајн, достапни од било каде.
Дали курсевите се сертифицирани?
Секој студент добива сертификат пред завршување на курсот. Сите сертификати ги доставуваме до вашиот дом.
Дали курсевите се добри за почетници?
Да, курсевите се дизајнирани за почетници, обезбедувајќи солиден вовед во креирањето на игри.
Каков уред му треба на моето дете?
Вообичаено потребно е компјутер или лаптоп.

FAQs

Find answers to frequently asked questions about our courses and company.
Where are the courses?
Courses are held online, accessible from anywhere with a live Tutor.
Are the courses certified?
The students will receive a certificate upon completion of the course. All certificates will be delivered to your home.
Are the courses good for beginners
Yes, the courses are designed for beginners, providing a solid introduction to game design.
What device does my child need?
A computer or laptop is usually required for the courses.